BANGKOK

C3 AFA BANGKOK 2017
SAT 10 – SUN 11 JUN 2017
Royal Paragon Hall 1-2, 5th Floor
Siam Paragon Shopping Center
Bangkok, Thailand

JAKARTA

C3 AFA JAKARTA 2017
FRI 18 – SUN 20 AUG 2017
JIEXPO Jakarta, Indonesia

TOKYO

C3 AFA TOKYO 2017
SAT 26 – SUN 27 AUG 2017
Makuhari Messe,
Japan

SINGAPORE

C3 AFA SINGAPORE 2017
FRI 24 – SUN 26 NOV 2017
Suntec Convention Center,
Singapore

HONG KONG

C3 AFA HONG KONG 2018
FEB 2018 (TBC)
Hong Kong Convention and
Exhibition Centre,
Hong Kong